Zum Inhalt springen

32. Bayern Rundfahrt

Einzelzeitfahren - Local Heroes


32. Bayern Rundfahrt

4. Etappe / 4ère etape 		28. Mai 2011
AKZENT Investment – Einzelzeitfahren Friedberg
Ergebnis „local heroes“


 Pl Doss.  Nom                  Temps.   Ecart

 1 213   Schultz, Michael            0:34:15.06
 2 206   Hüllen, Christian           0:35:21.81 01.06.75
 3 214   Schiller, Christian          0:35:25.28 01.10.22
 4 209   Kigele, Andreas            0:35:36.54 01.21.48
 5 212   Herger, Andras             0:36:40.57 02.25.51
 6 207   Vogg, Wolfgang             0:37:11.50 02.56.44
 7 210   Grunwald, Franz-Jose          0:37:26.41 03.11.35
 8 211   Leib, Dieter              0:38:01.56 03.46.50
 9 208   Friedl, Peter             0:38:31.01 04.15.95
 10 205   Andorf, Walter             0:40:46.72 06.31.66
 11 204   Müller, Jochen             0:40:47.35 06.32.29
 12 203   Heigl, Jürgen             0:41:04.22 06.49.16
 13 202   Zanger, Ralf              0:41:47.92 07.32.86
 14 201   Nestmeier, Bernd            0:42:40.91 08.25.85

    Friedberg 28 May 2011/ 12:35:34